Tehtäväpaketti oppilaille

Tehtäväpaketin tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita Rantsilan kotiseutuyhdistyksen virtuaalimuseon kautta niin museon, virtuaalimuseon kuin kulttuuriperinnönkin käsitteeseen sekä rantsilalaisen talonpoikaisaikakauden historiaan, esineistöön ja siihen, miten tuo kaikki rinnastuu tähän hetkeen. Tehtävien tarkoituksena on auttaa oppilasta hahmottamaan sitä, millä tavalla menneisyys on ajassamme läsnä ja miten se muovaa nykyisyyttämme. Paketin tehtävänä ei ole toimia korvaajana yksittäisten aineiden tuntisisällöille, vaan tuoda hieman lisää oppituntien lomaan, käsiteltävästä aiheesta riippuen.  

Rantsilan kotiseutuyhdistyksen virtuaalimuseon tehtäväpakettiin on koottu monipuolisia tehtäviä eri-ikäisille oppilaille aina alakoululaisista lukiolaisiin saakka. Tehtävien ikäsuositukset ovat viitteellisiä ja niiden tarkoitus onkin tukea opettajaa tehtävien valinnassa oppilailleen. Useat tehtävistä ovat sovellettavissa kaikenikäisille niitä helpottamalla tai muokkaamalla vaihtoehtoisesti hieman haasteellisemmaksi. Opettaja voi myös halutessaan laajentaa tehtäviä tai käyttää olemassa olevia virikkeenä itse keksimilleen tehtäville.  

Antoisia hetkiä tehtäväpaketin parissa toivottavat,

opiskelijat Hanna Jylhä-Natri ja Heidi Kyllönen

Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen tiedekunnasta

  

  

(Avataksesi PDF-dokumentin koneella tulee olla asennettuna Adobe Reader -ohjelma. Saat sen tarvittaessa täältä.)

  

  

© 2013 Rantsila-seura